Leirfjord - Helgelandsbrua

Velkommen til Leirfjord boligstiftelse.

Leirfjord boligstiftelse er en stiftelse opprettet i 1989 av Leirfjord kommune.

Vi er et selvstendig rettssubjekt med et ideelt formål: å skaffe, drifte og vedlikeholde, samt leie ut boliger til i hovedsak vanskeligstilte i Leirfjord Kommune.

Vi er en egen selvstendig virksomhet, men det er Leirfjord kommune som bestemmer hvem det er som skal bo i våre leiligheter.

Du finner mer informasjon om stiftelser generelt og om tildeling ellers på hjemmesiden vår.

Leirfjord boligstiftelse eier pr dags dato omkring 120 boenheter rundt omkring i Leirfjord kommune. De fleste ligger på Leland, men vi har også hus og leiligheter ute i grendene som på Leines, Sundøya og i Bardal.

Furuåsen

Leilighetene fordeler seg som følger:

  • Leiligheter til eldre pleie- og omsorgstrengende.
  • Leiligheter innenfor psykisk helse.
  • Leiligheter til psykisk utviklingshemmede.
  • Leiligheter til økonomisk og sosialt vanskeligstilte.
  • Leiligheter til flyktninger.
  • Leilighet til allmenn formål.

Våre virksomhetsområder er:

Drift: Energiøkonomi, tekniske anlegg og andre driftsrelaterte oppgaver.

Vedlikehold: Istandsetting av leiligheter,utvendig vedlikehold, akutte hendelser og andre vedlikeholdsoppgaver.

Utleieadministrasjon: befaringer, kontrakter, nøkkeladministrasjon, husleie, restanseoppfølgning, klagesaksbehandling, tvangstiltak og leietakerkommunikasjon.

Utvikling: Kjøp og salg, prosjektering og bygging av boliger.

Til Toppen